red-cp-background

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็กและหมายเหตุสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแล

เราห่วงใยในความเป็นส่วนตัวของเด็ก เราตระหนักดีกว่าการที่เด็กใช้อินเทอร์เน็ตและอีเมลทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นในเรื่องของความเป็น

ส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราส่งเสริมให้ผู้ปกครองทุกท่านตรวจสอบและเฝ้าติดตามกิจกรรมออนไลน์ของบุตรของท่าน

กฎหมายที่มีบังคับใช้อาจจะให้สิทธิแก่ผู้ปกครองในการตรวจสอบ แก้ไข อัปเดต ระงับ จำกัด และ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากบุตรของท่าน หรือปฏิเสธการอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม หากท่านประสงค์จะดำเนินการดังที่กล่าวมา ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างในหัวข้อ "การติดต่อเรา"

บุตรของท่านสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาและกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ในพื้นที่สำหรับเด็กของเราโดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เช่น เว็บไซต์ https://www.colgate.com/en-us/products/kids จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Colgate สำหรับเด็กๆ รวมถึงวิดีโอให้ความรู้เพื่อช่วยให้เด็กๆ สร้างนิสัยที่มีสุขลักษณะที่ดีได้ นอกจากนี้ เว็บไซต์ https://www.colgate.com/en-us/bright-smiles-bright-futures ยังมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับช่องปากที่ออกแบบสำหรับครู ผู้ปกครอง และเด็ก และยังมีกิจกรรมที่สนุกสนานสำหรับเด็กๆ

บางครั้งเราจะมีการขอหรือรับการส่งจากเด็กๆ เช่น งานศิลปะที่ส่งเข้าร่วมประกวด โดยที่บางกิจกรรมอาจจะมีการประกาศบนเว็บไซต์ของเรา การส่งดังกล่าวอาจทำได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ หากเด็กหรือผู้ปกครองต้องการให้เราโพสต์ภาพถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดของเด็ก เราจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตและแบบฟอร์มปลดสิทธิจากผู้ปกครองที่ลงนามแล้ว เมื่อเด็กส่งผลงานให้เราแบบออฟไลน์ เช่น ทางไปรษณีย์ทั่วไป เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่มีการส่งถึงเราไว้ เว้นแต่เราจะได้รับแบบฟอร์มอนุญาตจากผู้ปกครองที่ลงนามแล้ว เราจะทำการตรวจคัดกรองผลงานนำส่งแบบออฟไลน์ทั้งหมดก่อนที่เราจะโพสต์บนเว็บไซต์ และเราต้องตัดข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่อาจมีอยู่ก่อนการโพสต์

เพื่อความเพลิดเพลินของบุตรของท่าน เราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ให้ด้วย เราจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว และเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยเช่นกัน

 

การติดต่อเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับเด็ก กรุณาติดต่อแผนกกิจการผู้บริโภค (Consumer Affairs) หรือส่งเรื่องไปที่:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

United States of America