การตอบรับของเราต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา: ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โลกแห่งการดูแลเอาใจใส่ของ
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ

แต่ละวัน พนักงานคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ 38,000 คน รวมพลังและมุ่งมั่นร่วมกันในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้แก่คุณ ตลอดจนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนทั่วโลก

คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ

ทุก ๆ วัน คนหลายล้านคนเช่นเดียวกับคุณไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเราในการดูแลตัวเองและคนที่พวกเขารัก

การดำรงไว้ซึ่งค่านิยมของเรา

บุคลากรคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ บุคลากรของคอลเกต-ปาล์มโอลีฟใช้ชีวิตและทำงานร่วมกัน โดยเข้าใจความต้องการของกันและกัน แบ่งปันทักษะความสามารถ และเชื่อมโยงกับชุมชน ค่านิยม 3 ประการที่เป็นรากฐานของเราคือ ความเอาใจใส่ การทำงานร่วมกันเป็นทีมทั่วโลก และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งที่เราทำ

Read more »

อาชีพที่คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ

บุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เรามุ่งมั่นรักษาสภาพแวดล้อมซึ่งยกย่องความแตกต่าง ค่านิยม และผลการทำงาน

Read more »